Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 3 MBA D.O.O.
Sedež ali naslov: SAVSKA CESTA 34
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 1199897000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV-FIZIČNE OSEBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS štev. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci družbe-fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov za opravljeno storitev, pošiljanje ponudb, reklam, vabil, druge oblike neposrednega trženja, obdelava preteklega nakupnega obnašanja in druge statistične obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe 3 MBA Kranj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe družbe, ki jih imenuje direktor. Listine se hranijo v prostoru, do katerega imajo dostop le pooblaščene osebe. V računalniku so podatkovne baze zaščitene z avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdeluje le oseba, ki jo direktor družbe imenuje. To je razvidno iz Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetega 23.marca 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke EVIDENCA KUPCEV-FIZIČNE OSEBE se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen, ker ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam