Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGROSAN BLANCA D.O.O.
Sedež ali naslov: BLANCA 23
Poštna številka: 8283
Kraj: BLANCA
Matična številka: 5813450000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih v družbi Agrosan Blanca d.o.o..

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zajk+kona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi AGROSAN BLANCA .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo od 3 let do trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, izobrazba in strokovna usposobljenost, zdravstveno stanje, kraj rojstva.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS., Ministrstvo za finance.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo izven delovnega časa v zaklenjenih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi ali ajvnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam