Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FAMILY SHOP D.O.O.
Sedež ali naslov: Čevljarska 27
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 5654777000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zokon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in drugi predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic posameznega delavca, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): po zakonu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, rojstni podatki, dražavljanstvo, poklic, izobrazba, podatki o invalidnosti, pogodba o zaposlitvi, število ur rednega delovnega časa, datum sklenitve delovnega razmerja, zapredna številka dedalca.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci, ZZZS, ZPIZS in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi v papirni in elektronski obliki, računalniki so zaščiteni z gelsi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki iz zbirke se ne povezujejo z radnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in druge podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavciizp
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačila plače, nadomestil in prispevko
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna, TRR, zavarovalna doba, delovna doba, invalidnost, zaporedna številka delavca, plača dealvca za tekoči mesec, bruto plača delavca, nadomesstila, neto plača, podatki o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost delavca
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni dealci, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z veljavno zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v elektronski obliki, Računalniki so zaščiteni z gesli. Izven rednega delovnega časa oz ko ni nikogar na delovnem mestu, je varovalno z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povejujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam