Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Valentinčičeva c. 29
Naziv ali firma: ROMB, termoprocesi in obzidave d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3270
Kraj: Laško
Matična številka: 5597684
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o registriranih članih spletne strani www.vijavaja.com podjetja Romb d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani člani spletne strani www.vijavaja.com podjetja Romb d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrditev registracije in uporabniškega računa, statistična obdelava podatkov, segmentacija članov, obveščanje članov o novostih na spletnem mestu in dogodkih v zvezi z nijhovim uporabniškim računom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov in omrežna številka stalnega prebivališča
 • Uporabniki zbirke: - Uporabnik osebnih podatkov je direktor družbe Romb. d.o.o. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Dostop do sistema je omogočen samo pooblaščenim osebam, ki se morajo pred dostopom identificirati z osebnih dokumentom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejhše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Dostop do programske opreme je varovan tako, da dovoljuje dostop samo vnaprej določenim osebam, osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih poda
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam