Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Slovenska c. 56
Naziv ali firma: SCT d.d., Ljubljana
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5198046
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v poslovnem sistemu SCT
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, priimek ob rojstvu, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, davčna številka, vrsta delovnega razmerja, kraj dela, stalno in začasno prebivališče, šolska izobrazba, poklic, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, delovno mesto, stanje tujega jezika, strokovni izpit, zavarovalna doba, invalidnost, datum nastopa dela, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja, višina letnega dopusta, tekoči račun ali hranilna knjižica, št. delovnega dovoljenja, veljavnost.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam