Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ROSANA KONEČNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): VOSEK 40, 2231 PERNICA
Naziv ali firma: ROSANA KONEČNIK S.P.
Sedež ali naslov: VOSEK 40
Poštna številka: 2231
Kraj: PERNICA
Matična številka: 5533666000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebne podatke obdelujemo na podlagi osebne privolitve posameznika na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izdajanja ponudb in računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zbirka kupcev - ime, priimek, naslov, v primeru če je s.p. še davčno in matično številko in transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: DURS, SODIŠČA, NAŠE PODJETJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka, ki se vodi ročno, se hrani v omari v zaklenjenem prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 01.01.2006 izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povzeti iz evidenc Statističnega urada RS, drugače se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti napoteni na delo preko pooblaščenih organizacij
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vodenje evidenc opravljenih ur študentov za potrebe davčnih kontrol
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Študenti: ime, priimek, naslov, davčna številka, šola
 • Uporabniki zbirke: DURS, naše podjetje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka, ki se vodi ročno, se hrani v omari, v zaklenjenem prostoru, računalniško vodena zbirka pa na računalniku, ki ima vstopno geslo. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 01.01.06 izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam