Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GIPO, MONTAŽA IN SERVIS, D.O.O.
Sedež ali naslov: PRISTANIŠKA ULICA 045
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5692334000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca in obračun plač

 • Pravna podlaga (neobvezno): -
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, stalno in/ali začasno prebivališče: ulica in hišna številka, pošta, občina, država, stopnja in smer izobrazbe, delovna doba, delovno razmerje (določen/nedoločen čas), datum vstopa, delovno mesto, TRR in banka, vrste plačila, datum nakazila
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljalec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: upravljalec nima zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, enotna matična številka, datum rojstva, spol, državljanstvo, vrsta zaposlitve, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, strokovna usposobljenost oziroma delovne naloge, Podatki o delodajalcu: dejavnost podjetja (šifra), naslov, matična številka, število zaposlenih. Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba, opis poškodbe, podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila poškodba (datum, dan, ura), kje se je zgodila nesreča.
 • Uporabniki zbirke:  Pooblaščeni delavci upravljavca  Inšpektorat RS za delo  Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v posebnih registratorjih. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe, ki so po zakonodaji usposobljene za tovrstne zadeve
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nima zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam