Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Rudarska cesta 12
Naziv ali firma: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1420
Kraj: Trbovlje
Matična številka: 5063094000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Register oseb s cerebralno paralizo (IVZ 39.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek osebe, ime in priimek matere, naslov, starost ob zadnjem pregledu, diagnoza, gibalna prizadetost.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Register cerebrovaskularnih bolnikov (IVZ 35.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, kraj rojstva, naslov stalnega, naslov začasnega bivališča, izobrazba, telefon, podatki o boleznih v družini, dejavniki tveganja, prejšnje bolezni,diagnoza in mejniki v poteku cerebrovaskularne bolezni, posledice; podatki o lečečem zdravniku ali napotnem zdravniku: ime in priimek, številka, telefon; podatki o zdravniku, ki izpolni polo za register, ime in priimek, številka, telefon.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pojavnosti spolno prenosnih bolezni (SPB) (IVZ 53.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Spol, datum rojstva, SOUNDEX šifra, država rojstva, državljanstvo, narodnostna pripadnost, etnična pripadnost, občina prebivališča, poklic, zaposlitev, zakonski stan/življenska skupnost, diagnoze, datumi postavitve diagnoz, rezultati in datumi laboratorijskih preiskav, datum smrti, vzrok smrti, izpostavljenost/dejavniki tveganja, spolna usmerjenost, države in čas bivanja v tujini, vrsta in trajanje zdravljenja/profilakse, podatki o svetovanjih in napotitvah, prijavitelj ter datum prijave.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca izobraževanja in izpopolnjevanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, vrsta in trajanje izobraževanja oziroma izpopolnjevanja, pridobljeni naziv oziroma poklic, specializacije, podiplomski študij, magisterij, doktorat znanosti.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Register rizičnih otrok (IVZ 34.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obvestilo o novorojenčku: EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek matere, EMŠO otroka, številka zdravstvenega zavarovanja, ime otroka, datum poroda, naslov, staršev, kompl. nosečnosti in poroda, podatki o otroku, porodna doba, družinska anamneza; poročilo o otroku ob prvem letu starosti: priimek in ime otroka, priimek in ime matere, spol, datum rosjtva, naslov, zdrav. stanje otroka, psihomotoročni razvoj, umrl, druge pripombe.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine (IVZ 2.3.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Šolski otroci in mladina
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov; podatki o opravljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva otrok, starih od 0-6 let (IVZ 2.2.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci stari od 0-6 let
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov; podatki o opravljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Pertinatalni informacijski sistem (IVZ 17.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Porodnice, novorojenčki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek matere, priimek otroka, EMŠO otroka, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek očeta, EMŠO očeta številka zdravstvenega zavarovanja, porodni zapisnik, podatki o porodnici, Kg, Rh, I, CT, WaR, Rubela, HbsAg, HIV, število vseh otrok,ki jih je mati rodila, vrstni red zakonske zveze, mesec, leto sklenitve zakonske zveze, število otrok rojenih v tej zakonski zvezi, Toxoplazmoza, sprejem, anamneza porodnice, družinska, osebna, bolezni pred nosečnostjo, ginekološka, sedanja nosečnost, intrauterini posegi, zdravila v tej nosečnosti, povzetek poroda, začetek poroda, razpok mehurja, trajanje od razpoka mehurja do poroda, plodovnica, zdravila aplicirana med porodom, nadzor ploda med porodom, aminoskopija, pH, število rojenih otrok, vstava, porodne nepravilnosti, trajanje poroda, operativno dokončanje poroda, epizotomija, poškodbe porodne poti, posegi, posegi-drugi, nepravilnosti placente, popkovnica,komplikacije 3. porodne dobe, porodna analgezija, anestezija, stanje otroka ob rojstvu, postpartalni potek, novorojenec, porodna teža, porodna dolžina, obseg glave ob rojstvu, gestacijska starost, termin poroda, teža ob odpustu, dolžina ob odpustu, obseg glave ob odpustu, za gestacijsko starost, Kg, Rh, DCT, pH arterije umbilikalis, Apgar, odpust/premestitev, BCG, F/tsh, drugi presejevalni testi, dojenje, UZ kolkov, UZ glave, UZ ledvic, okul. pr., nega, prirojene napake, diagnoza, zapisnik obdukcije za mater/otroka, pogostejše diagnoze, podatki o umrlem otroku.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o sistematičnih in periodičnih zdravstvenih pregledih prebivalstva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, vrsta opravljenih pregledov in storitev, podatki o poteku zdravljenja, priporočila lečečemu zdravniku in druge storitve, ki so pomembne za spremljanje zravstvenega stanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti (IVZ 7.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, vrsta diagnoze in diagnoza, postopek.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o prejetih in izdanih mamilih (narkotični analgetiki)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki bolnika, vrsta obolenja, količina prejetega oz. izdanega mamila, osebni podatki zdravstvenega delavca, ki je izdal recept za mamilo oziroma, ki je mamilo uporabil pri terapiji.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca obravnave uživalcev drog (IVZ 14.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, spol, starost, datum rojstva, s kom živi, stalno bivališče, državljanstvo, narodnost, zaposlitveni status, kraj, naziv centra, vrsta centra, datum iskanja pomoči, vrsta stika, predhodno obravnavan, trenutno v obravnavi drugje, vir napotitve, škodljiva uporaba drog, starost pri prvi uporabi katerekoli droge, glavna droga, način vnosa, pogostost uporabe, starost ob prvi uporabi, trajanje redne uporabe, dodatne droge, tvegano vedenje, sedaj inijicira, kdajkoli inijiciral, že ima spolne odnose, spolna usmerjenost, stalni spolni partner, število spolnih partnerjev v zadnjem letu, uporabil kondom pri zadnjem spolnem odnosu, že imel poleg stalnega partnerja še drugega spolnega partnerja, kdajkoli nudil spolne usluge, status okužbe s HIV, HBV, hepatitis delta, HCV, cepljen proti hepatitisu B, začetek obravnave, morebitna psihiatrična diagnoza, policijska obravnava, sodna obravnava, zapor, izvedeni ukrepi, odvzeti vzorci in rezultati analiz, opombe, stanje ob odpustu.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Register prirojenih anomalij (IVZ 20.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO otroka, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek otroka, EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, EMŠO očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, mesto rojstva, naslov stalnega bivališča, vrsta poroda, zaporedje otroka, teža otroka ob rojstvu, APGAR po 1 in 5, gestacijska starost, gotovost datuma zadnje menstruacije, datum ugotovljene napake, stanje ob ugotovitvi napake, vrsta opravljenih prenatalnih diagnostičnih testov in rezultat, postmortalni pregled otroka, datum postmortalnega pregleda otroka, ustanova obdukcije, obducent, diagnoza okvare, potrditev diagnoze, številka McKusickovega kataloga, genetski vzrok okvare, sorodstvo staršev, prehodno okvarjeni otroci, izvor podatkov, kraj rojstva matere, mesta rojstva starih materinih staršev, naslov prebivališča v času nosečnosti, poklic, zaposlitev, uporaba kontracepcije pred zanositvijo (vrsta, čas uporabe), umetna oploditev, oploditev v epruveti, bolezni pred nosečnostjo (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija), bolezni med nosečnostjo, (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija), razvade med nosečnostjo, družinska anamneza usmerjena v kongenitalne anomalije, ostale bolezni v družini, kraj rojstva očeta, kraj rojstva očetovih staršev, starost ob spočetju otroka, poklic, izobrazba, zaposlitev, socialni položaj, bolezni pred spočetjem (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija), izpostavljenost očeta pred spočetjem morebitnim škodljivim učinkom iz okolja, družinska anamneza glede pojavnosti anomalij ter ostale bolezni v družini, prijavitelj primera, ustanova, datum prijave.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk (IVZ 2.4.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ženske
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov; podatki o opravljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Register oseb, ki jih ogrožajo kardiovaskularne bolezni (IVZ 45.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, kraj rojstva, naslov stalnega, naslov začasnega bivališča, izobrazba, telefon, družinska anamneza, dejavniki tveganja vkjučno z vrednostjo krvnih lipidov in krvnega tlaka pred zdravljenjem, ocena ogroženosti po predpisanem protokolu.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, zunanji sodelvci, upokojenci, dijaki, študentje na praksi, volonterji, sekundarji
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslov, osebni podatki, izobrazba, poklic, strokovni izpit, specializacije, magisteriji, podiplomski študij, doktorat, izobraževanje in izpopolnjevanje, za zaposlene pa še: delovna doba, delovni čas v urah, zavarovalna doba do zaposlitve v zavodu, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalidnost, datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, družinski člani, disciplinska odgovornost, odškodninska odgovornost.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Register bolnikov s sladkorno boleznijo in vrojenimi presnovnimi motnjami in endokrinopatijami (IVZ 28.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja,ime in priimek, občina stalnega bivališča, izobrazba, diabetes v sorodstvu, podatki o nosečnosti, mesec in leto ugotovitve diabetesa, nastop simptomov diabetesa, telesna teža, telesna višina. Simptomi ob manifestaciji, debelost kot povod za manifestacijo, infekti kot povod za manifestacijo, druge bolezni in stanja kot povod za manifestacijo, zdravila kot povod za manifestacijo, diagnoza je postavljena, tip diabetesa ob odkritju, gestacijski diabetes, retinopatija, nevropatija, nefropatija, diabetična gangrena, makroangiopatija udov, makroangiopatija cerebralna, makroangiopatija koronarna, nefroangioskleroza, akutne komplikacije, arterijska hipertenzija, peroralna terapija, insulin-kratki, insulin-srednji, insulin-dolgi, hipoglikemične kome, so pojavi terapije, šifra vzroka smrti.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Zbirke osebnih podatkov in njegov sedež

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek bolnika, dekliški priimek, prebivališče s poštno številko, občina, bolnišnica in oddelek, datum ugotovitve bolezni, način diagnosticiranja, lokalizacija bolezni.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca varstva prebivalcev pred steklino (IVZ 50.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, poklic, datum in kraj poškodbe, lokalizacija in število poškodb, klasifikacija poškodbe, podatki o živali, naslov lastnika živali, rezultat veterinarskega pregleda, obdelava rane (kraj, datum, način), predhodne poškodbe in cepljenja (datumi), pasivna zaščita (datum, vrsta, količina v IE, način in mesto aplikacije, serija, proizvajalec, datum veljavnosti, cepljenje (datumi dogodkov, vrsta, količina, način in mesto aplikacije, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku, datum pričetka obravnave.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Register obveznikov za cepljenje in izvajanje cepljenja (IVZ 49.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, datum dogodka (cepljenje, prekinitev, odklonitev, kontraindikacija-začasna, trajna, odselitev, izostanek), vrsta cepljenja, način in imesto aplikacije, proizvjalaec, podatki o embalaži, datum veljavnosti, serija cepiva, količina-doza, kontraindikacije (začasne, trajne) postvakcinalni pojavi, naziv zdravstvenega zavoda oz. zasebnika, podatki o zdravniku.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Register bolnikov srca in ožilja (IVZ 44.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, kraj rojstva, naslov stalnega, naslov začasnega bivališča, izobrazba, telefon, družinska anamneza, podatki o bolezni v družini, dejavniki tveganja, prejšnje bolezni, diagnoza kardiovaskularne in cerebrovaskularne bolezni, mejniki v poteku bolezni, posledica, ime in priimek lečečega zdravnika.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Fetalne smrti do 28. tedna nosečnosti (IVZ 19.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o nosečnici: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, kraj stalnega ali začasnega bivališča, kraj bivanja (poštna številka), zakonski stan, stopnja izobrazbe, poklic-delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, datum sprejema, datum odpusta, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, komplikacije nastale med hospitalizacijo, osnovni vzrok smrti, število dosedanjih porodov, število živorojenih otrok, število dosedanjih spontanih splavov, število dosedanjih dovoljenih splavov, izid zadnje nosečnosti, čas od zadnje nosečnosti v mesecih, uporaba zanesljive kontracepcije, uporaba zadnje kontracepcije, meseci uporabe zadnje kontracepcije, tedni nosečnosti (po zadnji menstruaciji) velikost uterusa (palpat, status v tednu nosečnosti), številka kanile, (kirete), vrsta posega, drugi posegi, histološka preiskava, anestezija, Rh desenzibilizacija, razlog za medicinsko indikacijo za poseg, šifra zdravnika.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (IVZ 3.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe odsotne z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka izvajalca, številka zdravnika, datum rojstva zavarovanca, spol, poštna številka, zavarovalna podlaga, enota ZZZS, registerska številka zavezanca, šifra gospodarske dejavnosti zavezanca, zaporedna številka potrdila, datum rojstva družinskega člana, vrsta družinskega člana, prvi dan zadržanosti, zadnji dan za plačnika, polni delovni čas (PDČ) od, PDČ do, skrajšani delovni čas (SDČ) od, SDČ do, število ur, razlog, prvi in zadnji dan za razlog, številka mnenja zdravniške komisije (ZK), stopnja ZK. ZK do, invalidska komisija, datum napotitve, postopek zaključen, invalidnost, šifra diagnoze, zadnji dan za diagnozo, datum spremembe delovnega časa, število dni SDČ, število odsotnosti v tem letu.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca patronažne zdravstvene nege (IVZ 6.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Negovalna diagnoza, opravljene ure v zdravstveni negi, genogram, varovanci, naročniki, intervencije, strokovne storitve, izvajanje zdravstvene vzgoje.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidence o poškodbah na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, zunanji sodelavci oz. sodelavci po pogodbi, dijaki, študentje na praksi, volonterji
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, delo, ki ga je delavec opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal do nastanka nesreče, ali je že kdaj prej utrpel nesrečo na delu, naravo poškodbe, podlage zavarovanja, kdaj in kje se je zgodila nesreča, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, vir nesreče, vzrok nesreče ali je bil delavec na delovnem mestu ogrožen, ali je uporabljal osebna varnostna sredstva.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca dela kliničnih-biokemijskih laboratorijev (IVZ 59.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Število vzorcev in preiskav, vrsta vzorca, namen preiskave, rezultati preiskave, podatki o vrsti laboratorija, opremi.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Register organiziranega odkrivanja raka materničnega vratu (IVZ 26.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ženske
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki: ime in priimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, dekliški priimek, kraj rojstva, poštna številka, kraj, ulica, hišna številka in občina prebivališča, šolska izobrazba, poklic, datum izselitve, datum, kraj in vzrok smrti; citološki izvid: ime in priimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, naslov, osebna identifikacija ginekologa, ki je odvzel bris in zavoda, kjer dela, datum odvzema, razlog za odvzem brisa, identifikacija laboratorija, presajalca in odgovornega citopatologa/ginekologa, ciljana anamneza, kolposkopski izvid, citiološki izvid; histološki izvid oziroma izvid biopsije: osebna identifikacija ženske in vzorca, vrsta vzorca, datum odvzema, identifikacija ginekologa in patologa, histološki izvid; zdravljenje: osebna identifikacija ženske, identifikacija terapevta, datum začetka zdravljenja, vrsta zdravljenja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca o nalezljivih boleznih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, vrsta opravljenih pregledov in storitev, podatki o poteku zdravljenja, priporočila lečečemu zdravniku in druge storitve, ki so pomembne za spremljanje zravstvenega stanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca nalezljivih bolezni (IVZ 48.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, bivališče, naslov zaposlitve oziroma kolektiva, področje dela, diagnoza (MKB), odvzeti vzorci, povzročitelj, datum in kraj dogodka, način ugotovitve bolezni, način pojavljanja, identiteta kontaktov, podatki o cepljenju, hospitalizaciji, izolaciji, izvedenih ukrepih, datumu smrti; podatki o epidemiji: kraj, datum začetka, ugotovitve, konca, vrsta epidemije, klinična slika, povzročitelj, viri okužbe, poti širjenja, število zbolelih, starost zbolelih, število hospitaliziranih, število umrlih, odvzeti vzorci, rezultati analiz, izvedeni ukrepi.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Register hemofilikov (IVZ 33.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov, rodbinske vezi, diagnoza, tip bolezni, definicije dogodkov.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Register raka (IVZ 25.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek bolnika, dekliški priimek, prebivališče s poštno številko, občina, bolnišnica in oddelek, številka popisa, datum sprejema, predhodno ugotovljen kakšen drug rak, datum ugotovitve sedanjega raka, zaporedno število sedanjega raka, predhodno zdravljenje sedanjega raka, vzrok sprejema, razred, lokalizacija raka, histološka oziroma citološka diagnoza, stadij po tnm ali drugi ustrezni klinični lokalizaciji, opredelitev stadija solidnih tumorjev in malignih limfomov po vseh preiskavah, diagnoza ugotovljena, način zdravljenja med sedanjo hospitalizacijo, datum pričetka zdravljenja, datum odpusta oziroma smrti, stanje ob, obdukcija, kontrola predvidena oz. bolnik premeščen.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Register žensk uporabnic materničnih vložkov s komplikacijami ob uporabi materničnega vložka (IUV) (IVZ 18.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ženske
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenga zavarovanja, ime in priimek, izobrazba, poklic, anamneza dejavnikov tveganja, klinični status, laboratorijske preiskave, diagnoza, diagnoza postopka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Register poklicnih bolezni, sumov na poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom (IVZ 43.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, izobrazba, šifra poklica, delovno mesto v času ekspozicije, kraj, naziv podjetja, število zaposlenih, registerska številka, celotna šifra dejavnosti, vrsta, čas in intenziteta ekspozicije škodljvosti oz. obremenjenosti, primarna diagnoza poklicne bolezni, druge diagnoze, način verifikcije, ocena delazmožnosti, specifična umrljivost.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Register samomorov in samomorilnih poskusov (IVZ 31.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Samomorilci in osebe, ki so naredile samomorilni poskus
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek samomorilca, datum in način storitve, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, naslov, narodnost, zakonski stan, šolska izobrazba, zaposlitev in poklic, število otrok, priimek in ime osebe, ki je naredila samomorilni poskus, spol, rojstni datum, narodnost, bivališče, poklic, zaposlitev, datum in ura samomorilnega poskusa, način oziroma sredstvo samomorilnega dejanja, število samomorilnih poskusov pred tem dejanjem, morebitna psihiatrična diagnoza, ukrep.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Register TBC bolnikov (IVZ 29.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, stalno bivališče, poklic, stan, zavarovanje, datum odkritja tbc-e, prijavni karton za pljučno tbc-o, datum odkritja tbc-e., vzrok preiskave v dispanzerju, rtg izvid, BCG, tuberkulinski test, induracija, kemoprofilaksa, laboratorijski izvidi, sputum na BK, diagnoza, prvi podvzeti ukrepi, način zdravljenja, prijavni karton za izvenpljučno tbc-o, obolenje prijavil zavod, diagnoza in klasifikacija, datum prijave aktivne tbc-e, glavni poklic, zaposlen, diagnoze, bolezen ugotovljena, datum odjave/odjava zaradi, prijavni karton vpisanih v dispanzersko knjigo umrlih, osnovni vzrok smrti, preverjen vzrok smrti, datum smrti, v matični knjigi je vzrok smrti:tbc-a/drugo obolenje, mesto smrti.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ 1.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Evidenca o delu reševalne službe (IVZ 61.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: JZZ, reševalna služba, reševalna postaja, zaposleno osebje, število prevozov, število prepeljanih bolnikov po vrsti obolenja, število reševalnih avtomobilov opremljenih po zakonskih predpisih, drugi avtomobili.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Register stranskih pojavov po cepljenju (IVZ 51.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, podatki o uporabljenem cepivu (datum dgodka, vrsta, količina, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku, datum prijave, stranki pojav (datum začetka in konca, vrsta) vzročna povezava, preiskave, izvidi, ukrepi, izid.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa (IVZ 52.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Spol, datum rojstva, SOUNDEX, šifra, država rojstva, državljanstvo, narodnostna pripadnost, etična pripadnost, občina prebivališča, poklic, zaposlitev, zakonski stan/življenska skupnost, diagnoze, datumi postavitve diagnoze, rezultati in datumi laboratorijskih preiskav, datum smrti, vzrok smrti, izpostavljenost/dejavniki tveganja spolna usmerjenost, države in čas bivanja v tujini, vrsta in trajanje zdravljenja/profilakse, podatki o svetovanjih in napotitvah, prijavitelj ter datum prijave.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. Register oseb odvisnih od alkohola (IVZ 37.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odvisni od alkohola
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, kraj rojstva, poštna številka, hišna številka, občina prebivališča, izobrazba, poklic, zakonski stan, zaposlitveni status, datum smrti.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Evidenca o rezultatih preventivnih pregledov zob in ustne votline (IVZ 55.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stanju zob in ustne votline.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Evidenca poškodb pri delu (IVZ 5.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o zavezancu za prijavo (delodajalcu), čas, datum, vzrok in mehanizem nastanka poškodbe, diagnoza, smrtne in skupinske poškodbe, število zaposlenih v podjetju.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. Evidenca gibania zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov (IVZ 16.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravstveni delavci in sodelavci ter nezdravstveni delavci z visoko izobrazbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, datum rojstva, rojstni priimek ,šifra zdravstvenega delavca, datum dodelitve številke zdravstvenemu delavcu, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, pošta in občina stalnega bivališča, kraj rojstva, stopnja izobrazbe, enotna matična številka občana, ZZZS številka zavarovanca, številka stanovske zbornice, vitalni status, datum vpisa in izbrisa v oziroma iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev, številka vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev, naziv zdravstvenega delavca, datum podelitve naziva, datum konca veljavnosti bivalne vize, datum smrti, poklicna skupina, poklic, datum diplome, mesto diplome, datum nostrifikacije diplome, datum strokovnega izpita, vrsta podiplomskega znanja, datum začetka usposabljanja za podiplomsko znanje, datum izpita za podiplomsko znanje, številka koncesije, podeljevalec koncesije, datum dodelitve/odvzema koncesije, datum prenehanja veljavnosti koncesije, datum začetka odvzema koncesije, trajanje odvzema koncesije, vzrok odvzema koncesije, trajanje odvzema koncesije, številka licence, datum izdaje licence, datum prenehanja licence, področje za katerega je bila izdana licenca, vrsta zaposlitve, datum pričetka/prenehanja zaposlitve, število ur na mesec, služba in lokacija izvajalca, kjer je oseba zaposlena, šifra izvajalca, naziv izvajalca, pravni status in tip izvajalca, datum začetka prenehanja veljavnosti šifre izvajalca, ROS enotna matična številka organizacije (številka iz PRS), registerska številka zavezanca za prispevek, ZZZS številka poslovnega subjekta, datum vpisa/izbrisa v oziroma iz registra poslovnih subjektov, ulica, hišna številka, pošta in občina sedeža poslovnega subjekta, hierarhični odnos izvajalcev, naziv in šifra zdravstvene službe, ki jo izvajalec opravlja, datum začetka in konca veljavnosti zdravstvene službe izvajalca, datum začetka ukinitve zdravstvene službe izvajalca, oblika zdravstvene službe izvajalca, obratovalni čas, število nezdravstvenih delavcev z višjo, srednjo in nižjo izobrazbo zaposlenih v zdravstveni službi, število specialističnih ambulant v zdravstveni službi, število ordinacij v zdravstveni službi, število oddelkov v zdravstveni službi, število postelj sekundarne dejavnosti v zdravstveni službi, število intezivnih postelj v zdravstveni službi., dnevne postelje.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva (IVZ 2.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: dinamične enitete: stik, dogodek, proces (diagnoza bolezni-stanja, opravljeno delo, napotitev, pobudnik za napotitev, nezmožnost za delo, dejavniki tveganja za poslabšanje zdravja), načrtovani stiki.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

45. Evidenca sterilizacije in umetne osemenitve (IVZ 21.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za evidenco sterilizacije: ZZ, občina bivališča, rojstni datum, izobrazba, spol, zakonski stan, poklic, šifra dejavnosti, datum sprejema, datum odpusta, število otrok, vzrok za sterlizacijo, komplikacije, datum odobritve sterilizacije; za evidenco umetne osemenitve: ZZ, občina bivališča, rojstni datum, izobrazba, zakonski stan, poklic, šifra dejavnosti, kategorija zdravstvenega zavarovanja, vrsta inseminacije, število ciklusov, zanosila.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

46. Obramba in zaščita

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvrševalci nalog
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, zadolžitve.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

47. Evidenca o delu specialistično amublantne službe (IVZ 56.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrsta stika, število stikov, vrsta organizacijske enote, število organizacijskih enot, število zdravnikov in vseh drugih zdravstvenih delavcev, opravljene ure, kategorije zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

48. Evidenca o obiskih, zdravstvenih storitvah, ugotovljenih obolenjih, stanjih in poškodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, vrsta opravljenih pregledov in storitev, podatki o poteku zdravljenja, priporočila lečečemu zdravniku in druge storitve, ki so pomembne za spremljanje zravstvenega stanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

49. Računalniška evidenca o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, oblika zavarovanja, oblike zdravljenja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

50. Evidenca o plačah in drugih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, zunanji sodelavci, upokojenci, dijaki in študentje na praksi, volonterji, sekundariji
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, število delovnih ur s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega, dejansko opravljene ure, ure v dežurstvu oziroma stalni pripravljenosti, ure letnega dopusta, ure državnih praznikov in dela prostih dni, ure strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, ure odsotnosti s pravico do ali brez nadomestila plače, ure bolniške odsotnosti in nege, ure porodniškega dopusta, ure za delo preko polnega delovnega časa, bruto in neto izplačila, izplačila iz sklada skupne porabe, solidarnostne pomoči, administrativne prepovedi, druga izplačila v zvezi z delom kot so dnevnice, potni stroški, prevozi na delo in z dela ter drugo.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

51. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov (IVZ 2.5.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, udeleženci v prometu, športniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov in drugih aktivnostih na področju medicine dela, prometa in športa.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

52. Register bolnikov s kronično vnetno boleznijo črevesa (IVZ 40.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek bolnika, naslov, diagnoza, diagnostični postopek, način zdravljenja, podatki o recidivih, podatki o operativnem zdravljenju, podatki o izgubi delovnega časa, o dolžini hospitalizacije.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

53. Register sklepih in slabovidnih oseb v RS (IVZ 42.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek bolnika, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, zakonski stan, podatki o prizadetosti, očesno stanje, anamneza družinska in osebna, šolska izobrazba, viri dohodkov.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

54. Zdravniško poročilo o umrli osebi (IVZ 46.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Umrli bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, stalno prebivališče, narodnostna skupnost, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, poklic vzdrževalca, družbenoekonomski položaj vzdrževalca, dan, mesec in leto smrti, ura smrti, kraj smrti, mesto smrti, šifra zdravstvenega zavoda, priimek in ime in šifra lečečega zdravnika, obdukcija da, ne, priimek in šifra zdravnika, ki je v imenu zdravstvenega zavoda odstopil od obdukcije, vrsta nasilne smrti, čas nasilnega dogodka; podatki za otroka umrlega pred izpolnjenim 15 letom starosti: EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, EMŠO očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, podatki o boleznih in stanjih umrlega, klinično ugotovljene bolezni in osnovni vzrok smrti, podatki o boleznih in stanjih matere, ki so povezane s smrtjo novorojenca, priimek in ime in šifra mrliškega preglednika, priimek, ime in šifra obducenta.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

55. Evidenca o delu zobne ordinacije (IVZ 54.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Diagnostika, preventivne storitve, restavracije, endodontija, paradonto, kirurgija, protetika, ortodontija, druge storitve, stiki-pregledi po kategorijah zdravstvenega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

56. Evidenca o dejavnostih v zvezi z načrtovanjem družine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, vrsta opravljenih pregledov in storitev, podatki o poteku zdravljenja, priporočila lečečemu zdravniku in druge storitve, ki so pomembne za spremljanje zravstvenega stanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

57. Stanovanjska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki, lastniki stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki.ÿ
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

58. Evidenca zdravstvenovzgojnega dela (IVZ 60.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vsebina, metoda, oblika dela, zajeta populacija, izvajalci, opravljene ure, razdeljeni material, uporabljena tehnologija, organizator in mesto izvajanja zdravstvenovzgojnega dela.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

59. Evidenca zdravstvenega varstva psihosocialno motenih otrok in mladostnikov (IVZ 62.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu obiskov, izobrazbi in zaposlenosti staršev, število otrok v družini, vkjučenosti v vzgojnoizobraževalni program, letniku šolanja in učnem uspehu, področju disfiunkcionalnosti in obolevnosti.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

60. Evidenca o osebah, ki jemljejo mamila - narkotike

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki bolnika, vrsta obolenja, količina prejetega oz. izdanega mamila, osebni podatki zdravstvenega delavca, ki je izdal recept za mamilo oziroma, ki je mamilo uporabil pri terapiji.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

61. Zdravstvenega kartica (IVZ 1.1.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, anamneza, podatki o telesnih merah v različnih starostnih obdobjih, rezultati kliničnega pregleda, podatki o cepljenju, podatki o dejavnikih tveganja za razvoj kroničnih bolezni, podatki o alergijah, rezultati laboratorijskih in diagnostičnih preiskav, podatki o stanju oralnega zdravja, podatki o trajnem ali začasnem kliconostvu, diagnoza, podatki o poškodbah in zastrupitvah, podatki o stopnji invalidnosti, podatki o odvisnosti, podatki o operativni in neoperativni terapiji, datum stika, vzrok začasne delanezmožnosti, podatki o predpisanih in izdanih zdravilih in tehničnih pripomočkih, elektronski naslovi matičnih zbirk podatkov.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

62. Register ekstrapiramidnih bolnikov (IVZ 36.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, registrska številka, občina bivanja, poklic, izobrazba, zakonski stan, šolska izobrazba, dohodki, kajenje, začetek bolezni, trajanje bolezni, diagnoza, terapija, diagnostični postopki, stranski učinki.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

63. Register bolnika, ki prejema kisik in umetno ventilacijo na domu (IVZ 32.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, stanovanje, dispanzer, spol, diagnoza, osnovni izvid, med. terapija, kl. znaki dekompenzacije, podatki o zdravljenju, lastništvo, kontrola bolnika.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

64. Evidenca o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, vrsta opravljenih pregledov in storitev, podatki o poteku zdravljenja, priporočila lečečemu zdravniku in druge storitve, ki so pomembne za spremljanje zravstvenega stanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

65. Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti (IVZ 7.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, vrsta diagnoze in diagnoza, postopek.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

66. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva odraslih (IVZ 2.1.)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov; podatki o opavljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam