Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LINEAL D.O.O.
Sedež ali naslov: Jezdarska ulica 3
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5444098000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 8.,9. in 10.člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Firma, Naslov, Ime in priimek, izobrazba,
 • Uporabniki zbirke: Podatke uporabljajo izključno zaposleni za potrebe izvajanja delovnega procesa (sklepanje pogodb, priprava ponudb...)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v programu Mantu insight
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 8. in 9. člen ZVOP - 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjeju Lineal. d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Im ein priimek, naslov, EMŠO, davčna št., izobrazba, poklic.
 • Uporabniki zbirke: Za interne potrebe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Lineal d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam