Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SALINEN PODJETJE ZA NOTRANJO IN ZUNANJO TRGOVINO TER POSREDOVANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: KOČEVARJEVA ULICA 007
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5791391000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji, zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaposlitev, izdaja faktur, plačevanje faktur
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, DŠ, poklic, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: DURS, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V arhivskih omarah. Poslovni prostori se izven del. časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje os. podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 03-01-2006 izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povzeti iz evidenc Statističnega urada RS, drugače se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam