Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PAM D.O.O.
Sedež ali naslov: Mušičeva 15
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 5789575000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnitev pogodbenih obveznosti, izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek oz. naziv, naslov, davčna številka, EMŠO, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: PAM d.o.o., Upravna enota RS, Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: PAM d.o.o., Mušičeva 15, 8000 Novo mesto, matična št.: 5789575
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam