Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PILCOM, PODJETJE ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: TABOR 5 A
Poštna številka: 1380
Kraj: CERKNICA
Matična številka: 1318349000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov poslovnih partnerjev podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji podjetja Pilcom d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične, tržne in poslovne obdelave, obveščanje poslovnih partnerjev o dejstvih v zvezi z opravljenim poslom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki o stranki: ime in priimek, naslov in kraj, naslov in kraj za pošiljanje, telefonska številka, številka faksa, elektronski naslov, ID številka za DDV, matična številka, številka transakcijskega računa, rok plačila, kakšen popust ima, vrsta stranke (kupec, dobavitelj), pravna oblika stranke (fizična oz. pravna oseba), podatek o tem ali je stranka neplačnik, ali je stranka aktivna v elektronski trgovini, uporabniško ime za elektronsko trgovino, uporabniško geslo za elektronsko trgovino.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Pilcom d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v informacijskem sistemu, do katerega imajo dostop pooblaščeni zaposleni v podjetju Pilcom d.o.o. Varovanje sistemske programske opreme s požarnim zidom (fire wall).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročnikov na elektronske novice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Aktivi člani v elektronski trgovini podjetja Pilcom d.o.o., ki želijo prejemati elektronska obvestila o novostih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje elektronskih obvestil o novostih v elektronski trgovini.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Pilcom d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje sistemske programske opreme s požarnim zidom, varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca lastnikov internetnih domen

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki internetnih domen, registriranih pri podjetju Pilcom d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za registracijo domen, izvajanje tehnične in administrativne podpore.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o organizaciji: naziv, naslov, telefon, faks, elektronski naslov, matična številka, ID številka za DDV, matična številka, uporabniško ime, uporabniško geslo, registrirane domene. Podatki o administrativni in tehnični osebi: ime in priimek, naslov, telefon, telefaks, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Pilcom d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje sistemske programske opreme s požarnim zidom, varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kupcev storitev mobilne telefonije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev mobilne telefonije GSM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Reševanje reklamacij v zvezi z nakupi storitev mobilne telefonije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek naročnika, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, matična številka občana, davčna številka, številka osebnega dokumenta, naslov, na katerega prejema naročnik račune, naslov za elektronsko pošto, katere storitve ima naročnik aktivirane, ali je naročnik dovolil objavo v imeniku, ali se naročniku izstavi razčlenjen račun, številka promocije, pod katero je bil naročnik vklopljen, številka SIM kartice (IMSI), lastna telefonska številka (MSISDN), številka IMEI, profil uporabnika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Pilcom d.o.o. Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejitev dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv na pooblaščene zaposlene podjetja Pilcom d.o.o. Varovanje sistemske programske opreme, varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prodaje na potrošniški kredit

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga in storitev na potrošniški kredit.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Reševanje reklamacij v zvezi s prodajo na potrošniški kredit.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, številka telefon, številka mobilnega telefona, vrsta zaposlitve, podjetje zaposlitve, številka osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Pilcom d.o.o. Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejitev dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv na pooblaščene zaposlene podjetja Pilcom d.o.o. Varovanje sistemske programske opreme, varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam