Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jasmin Katrin Mravlak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Sp. Slemen 50a
Naziv ali firma: CVETLIČARNA JASMINKATRIN
Sedež ali naslov: Sp. Slemen 50a
Poštna številka: 2352
Kraj: Selnica
Matična številka: 1571133000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZTAVITVE RAČUNOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: JASMIN KATRIN MRAVLAK, SP. SLEMEN 50A 2352 SELNICA OB DRAVI, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO; ZBIRKA, KI SE VODI ROČNO, SE HRANI V OMARI, V ZAKLENJENEM PROSTORU. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE 1.1.2006 IZDALO PODJETJE
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SO POVZETI IZ EVIDENC STATISTIČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE, DRUGAČE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam