Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PETERLIN D.O.O.
Sedež ali naslov: DOBJE 3
Poštna številka: 4223
Kraj: POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
Matična številka: 1920111000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, izobrazba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prekinitve delovnega razmerja, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba, način delovnega razmerja, št. dni dopusta, spol, št. konfekcije, št. čevlja
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno po personalnih mapah, ki je shranjena v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirka osebnih podatkov se vodi tudi v računalniški obliki, dostop je omogočen pooblaščeni osebi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je podjetje izdalo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam