Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: I - ZAVAROVANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: Podutiška cesta 40 A
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1714503103
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zastopnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pošiljanje informacij o novostih, za statistična raziskovanja in druge aktivnosti povezane z dejavnostjo družbe i-zavarovanje d.o.o..
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, poštna številka, kraj, številka telefona doma, številka gsm, e-naslov, datum rojstva, številka zastopniške pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe – upravljavca osebnih podatkov in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko (baza podatkov zavarovana z geslom za dostop) in ročno v mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o zavarovalcih, zavarovancih in upravičencev iz zavarovalnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci, zavarovane osebe in upravičenci iz zavarovalne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje zavarovanj, reševanje zavarovalnih primerov, obveščanje zavarovalca o novostih in ponudbah zavarovalnice in druge aktivnosti povezane z dejavnostjo družbe i-zavarovanje d.o.o..
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, poštna številka, kraj, številka telefona doma, številka telefona služba, številka telefaksa, številka gsm, e-naslov, EMŠO, davčna številka, številka osebnega dokumenta, ime banke, številka transakcijskega računa, datum rojstva, kraj rojstva, delodajalec, delo ki ga opravlja, datum zaposlitve, podatki o stranki, predmet zavarovanja, začetek zavarovanja, doba zavarovanja, konec zavarovanja, številka ponudbe, številka police.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe – upravljavca osebnih podatkov in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki – baza podatkov zavarovana z geslom za dostop. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam