Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VEGATOP D.O.O.
Sedež ali naslov: Francetova 7
Poštna številka: 2380
Kraj: SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5584175000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: knjiženje računov, izterjave, plačevanje obveznosti dobaviteljem
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna ali ID številka, TRR, način plačila
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so na voljo vsem zaposlenim v podjetju, ki imajo dostop do programa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika ni, ker ima upravljalec sedež v RS
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca z obračunom osebnih prejemkov zaposlencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, pogodbeni sodelavci, bivši zaposleni delavci, študenti in dijaki na obvezni praksi,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, predpisov o varstvu pri delu, pokojninski in zdravstvenih predpisov, davčnih predpisov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, tel.številka, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, izobrazba, datum vstopa v podjetje, tečaji,
 • Uporabniki zbirke: kadrovska služba in računovodstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zaposlovanje RS, Davčna uprava RS, sodišča, inšpekcijske službe, banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Do računalniške baze podatkov kadrovske evidence in povezanih evidenc je mogoče priti z geslom, ki pa ga poznajo samo pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov. Dokumentacija v papirni obliki je shranjena v prostoru, kjer imajo dostop prav tako samo pooblaščeni delavci podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam