Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): VRBJE 085 E
Naziv ali firma: AG SOFT, RAČUNALNIKI INŽENIRING IN PROGRAMSKA OPREMA, D.O.O.
Sedež ali naslov: VRBJE 085 E
Poštna številka: 3310
Kraj: ŽALEC
Matična številka: 1587722000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, prebivališče, poklic, datum sklenitve pogodbe o zaposlenih, skupna delovna doba, zavarovalna doba, vrsta zaposlitve določen nedoločen čas, datum prenehanja delovnega razmerja, dolžina letnega dopusta, število otrok, bruto in neto plača
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi elektronsko in ročno v mapah. Dostop imajo pooblaščeni delavci in računovodska služba.Prostor v katerem se hranijo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo. Hranijo se v zkljeneni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni povezav
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zagotavljanje davčnih evidenc
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, kraj, davčna, EMŠO, številka računa, datum računa, valuta, znesek zapadlih oveznosti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi elektronsko in ročno v mapah. Dostop imajo pooblaščeni delavci in računovodska služba. Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo. Hranijo se v zakljenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam