Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ABIT RAČUNALNIŠKI INŽENIRING IN TRGOVINA, LJUBLJANA D.O.O.
Sedež ali naslov: ZASAVSKA CESTA 095
Poštna številka: 1231
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5815584000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic zaposlenega
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Naslov, EMŠO, davčna številka, Kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovno mesto, delovni čas, oblika delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja, zavarovalna doba, datum prenehanja delovnega razmerja, priimek in ime vzdrževanega družinskega člana in njegov EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Abit, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v prostorih podjetja, ki se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -Urejanje pravic zaposlenih, ki izhajajo iz plač, nadomestil -Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, Naslov, EMŠO, davčna številka, podatki o polnem delovnem času, podatki o opravljenem delovnem času, bruto plača, neto plača, nadomestila, povračila stroškov, drugi prejemki, podatki o kreditih
 • Uporabniki zbirke: Abit d.o.o., računovodstvo Korapis d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka so izven delovnega časa zaklenjeni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja -uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja -zagotavljanje statističnega spremljanja -potreba inšpekcijskega nadzora -izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, datum in ura prihoda na delo, datum in ura odhoda, izraba dopusta, bolniške, prazniki, nadure, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur
 • Uporabniki zbirke: Abit d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravja pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varstva in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Izpiti - 10 let, zdravniški pregledi - trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum opravljanja zdravniškega pregleda. Datum in vrsta izpopolnjevanja, datum opravljanja izpita iz varstva pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in pooblaščeni zdravnik družbe Abit, ZZZS, SPIZ, drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v prostorih , ki se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Niso povezani
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam