Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Matjaž Rauter
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor
Naziv ali firma: AGENCIJA PRO-CONTRA, POSLOVNO PRAVNO SVETOVANJE, MATJAŽ RAUTER S.P.
Sedež ali naslov: GREGORČIČEVA ULICA 039
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1727320000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izvršilnih postopkov, v katerih smo upniki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o izvršbi in zavarovanju - 40. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odstopniki terjatev, ki so predmet izvršilnih postopkov. Dolžniki, katerih obveznosti, so predmet izvršilnih postopkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o odstopu terjatev, priprave in dopolnitve izvršilnih predlogov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po opravljeni izterjavi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek odstopnika terjatve, ime in priimek dolžnika, naslov stalnega prebivališča/sedeža dolžnika, davčna številka dolžnika, številka pogodbe o odstopu terjatve, višina obveznosti (glavnica, zamudne obresti, stroški izvršilnega postopka), faza izvršilnega postopka, rednik v katerem se nahaja spis, pristojno sodišče, opravilna številka izvršilnega/pravdnega spisa, podatki o odprtih transakcijskih računih dolžnika, ime in priimek sodnega izvršitelja, vložitev predloga za izdajo odredbe o predložitvi seznama dolžnikovega premoženja, osnovni podatki o vozilih v lasti dolžnika, osnovni podatki o nepremičninah, v lasti dolžnika, osnovni podatki o delnicah, v lasti dolžnika, EMŠO dolžnika, telefonska številka dolžnika, faks številka dolžnika, številka mobilnega telefona dolžnika, naslov elektronske pošte dolžnika.
 • Uporabniki zbirke: Direktor Matjaž Rauter, prokuristka Mateja Jus Rauter, pristojna Okrajna in Okrožna sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se nahaja na trdem disku računalnika, ki se nahaja v edini pisarni podjetja, ki je zaklenjena vedno, kadar ni v njej prisoten direktor ali prokuristka podjetja. Listine, ki so podlaga za vnos podatkov, se hranijo v posebnih rednikih, v zaklenjeni omari. Računalnik pri zagonu, kakor tudi predmetna podatkovna zbirka, zahtevata vnos posebnega gesla, ki ga pozna le pooblaščena oseba - uporabnik računalnika. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, se natančno definirani v sprejetem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Predmetna zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen, ker ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca sklenjenih pogodb o odstopu terjatev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o izvršbi in zavarovanju, osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Odstopniki terjatev - Dolžniki, katerih obveznosti, so predmet pogodb o odstopu terjatev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o odstopu terjatev - izterjava prevzetih terjatev
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po opravljeni izterjavi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev po 30. in 32. členu ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek odstopnika terjatve, naslov stalnega prebivališča/sedež odstopnika terjatve, ime in priimek zakonitega zastopnika odstopnika terjatve, številka pogodbe o odstopu terjatve, ime in priimek dolžnika, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča dolžnika, številka, datum izdaje, zapadlost in znesek izstavljenega računa
 • Uporabniki zbirke: Direktor Matjaž Rauter, prokuristka Mateja Jus Rauter
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se nahaja na trdem disku računalnika, ki se nahaja v edini pisarni podjetja, ki je zaklenjena vedno, kadar ni v njej prisoten direktor ali prokuristka podjetja. Listine, ki so podlaga za vnos podatkov, se hranijo v posebnih rednikih, v zaklenjeni omari. Računalnik pri zagonu, kakor tudi predmetna podatkovna zbirka, zahtevata vnos posebnega gesla, ki ga pozna le pooblaščena oseba - uporabnik računalnika. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, se natančno definirani v sprejetem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen, ker ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca priprav izvršilnih predlogov za naročnike

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Upniki, ki naročijo pripravo izvršilnih predlogov - Dolžniki, katerih obveznosti so predmet izvršilnih predlogov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava izvršilnih predlogov za naročnike
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od opravljene storitve (za davčne potrebe)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Opravilna številka, ime in priimek upnika, naslov stalnega prebivališča/sedež upnika, ime in priimek zakonitega zastopnika upnika, številka transakcijskega računa upnika, davčna številka upnika, ime in priimek dolžnika, naslov stalnega prebivališča/sedeža dolžnika, številka transakcijskega računa dolžnika, številka, datum izdaje, datum zapadlosti in znesek posameznega računa.
 • Uporabniki zbirke: Direktor Matjaž Rauter, prokuristka Mateja Jus Rauter, naročnik izvršilnega predloga, pristojno Okrajno sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se nahaja na trdem disku računalnika, ki se nahaja v edini pisarni podjetja, ki je zaklenjena vedno, kadar ni v njej prisoten direktor ali prokuristka podjetja. Listine, ki so podlaga za vnos podatkov, se hranijo v posebnih rednikih, v zaklenjeni omari. Računalnik pri zagonu, kakor tudi predmetna podatkovna zbirka, zahtevata vnos posebnega gesla, ki ga pozna le pooblaščena oseba - uporabnik računalnika. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, se natančno definirani v sprejetem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov ni povezana z nobeno uradno evidenco ali javno knjigo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen, ker ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca izdanih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Knjiženje izdanih računov za davčne potrebe
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kupca, številka, datum izdaje, datum zapadlosti ter znesek računa
 • Uporabniki zbirke: Direktor Matjaž Rauter, prokuristka Mateja Jus Rauter
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se nahaja na trdem disku računalnika, ki se nahaja v edini pisarni podjetja, ki je zaklenjena vedno, kadar ni v njej prisoten direktor ali prokuristka podjetja. Listine, ki so podlaga za vnos podatkov, se hranijo v posebnih rednikih, v zaklenjeni omari. Računalnik pri zagonu, kakor tudi predmetna podatkovna zbirka, zahtevata vnos posebnega gesla, ki ga pozna le pooblaščena oseba - uporabnik računalnika. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, se natančno definirani v sprejetem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbireka podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen, ker ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam