Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: I-SVETOVANJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: Stanetova ulica 3
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 1917480103
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obveščanje strank o
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, poštna številka, kraj, država, številka telefona doma, številka telefona služba, številka telefaksa, številka gsm, e-naslov, dejavnost stranke, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, številka osebnega dokumenta, datum izdaje, datum veljavnosti, ime banke, številka transakcijskega računa, ime družbe, matična številka, identifikacijska številka.
 • Uporabniki zbirke: Poblaščeni delavci družbe – upravljavca osebnih podatkov in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko (baza podatkov zavarovana z geslom za dostop) in ročno v mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o naročnikih na e-publikacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki na e-publikacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje naročnikov o dogajanju na kapitalskih trgih, obveščanje o novih produktih, oglaševanje in druge aktivnosti povezane z dejavnostjo družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, številka telefona, številka gsm, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe – upravljavca osebnih podatkov in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki – baza podatkov zavarovana z geslom za dostop. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o zastopnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pošiljanje informacijo novostih, za statistična raziskovanja in druge aktivnosti povezane z dejavnostjo družbe i-svetovanje d.o.o..
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, poštna številka, kraj, številka telefona doma, številka gsm, e-naslov, datum rojstva, številka zastopniške pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe – upravljavca osebnih podatkov in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko (baza podatkov zavarovana z geslom za dostop) in ročno v mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o udeležencih izobraževanj in njihovimi izjavami

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obveščanje udeležencev izobraževanj o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, vabil, revij, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, oglaševanje in druge aktivnosti povezane z dejavnostjo družbe i-svetovanje d.o.o..
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, poštna številka, kraj, številka telefona, e-naslov, davčna številka, datum prijave, datum odjave, družba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe – upravljavca osebnih podatkov in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko (baza podatkov zavarovana z geslom za dostop) in ročno v mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obveščanje kupcev o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, vabil, revij, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, oglaševanje in druge aktivnosti povezane z dejavnostjo družbe i-svetovanje d.o.o..
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, poštna številka, kraj, številka telefona, e-naslov, davčna številka, količina, datum naročila, datum odpošiljanja, družba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe – upravljavca osebnih podatkov in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko (baza podatkov zavarovana z geslom za dostop) in ročno v mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam