Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MAROLT JOŽE
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): OBRTNA ULICA 14
Naziv ali firma: TAJMA DEKORATERSTVO MAROLT JOŽE S.P.
Sedež ali naslov: OBRTNA ULICA 14
Poštna številka: 1354
Kraj: HORJUL
Matična številka: 1780972000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci- uporabniki izdelkov in storitev samostojnega podjetnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje računov, knjiženje izdanih računov, izterjava neplačanih računov z opomini
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, ulica in hišna številka, kraj in poštna številka
 • Uporabniki zbirke: Samoatojni podjetnik, računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam