Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tržaška 333
Naziv ali firma: Etis d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče, začasno prebivališče, kraj, kjer delavec opravlja delo, za katerega ja sklenil delovno razmerje, poklic, dosežena strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, opis delovnih nalog, ki jih opravlja, delovni čas, zavarovalna doba, opredelitev sklenjenega delovnega razmreja (določen ali nedoločen čas), podatki o morebitni invalidnosti, naziv drugega delodajalca, če je delavec v delovnem razmerju pri dveh delodajalcih, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, opredelitev registrirane dejavnosti družbe.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, poklic, dosežena strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, opis delovnih nalog, ki jih opravlja, delovni čas, zavarovalna doba, opredelitev registrirane dejavnosti družbe; a) podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi: možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom (nepolni in skrajšani delovni čas), od tega dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo zastojev in prekinitev pri delu, ure ustavitve dela zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije ali delodajalca, drugo, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, skupaj neopravljene ure, ka katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, od tega: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo osebnega dohodka, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; b) podatki o bruto osebnem dohodku delavca; izplačani bruto osebni dohodek, od tega: za delo s polnim delovnim časom in skrajšanim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), za delo, daljše od polnega delovnega časa, izplačani čisti osebni dohodek, od tega: za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), za delo, daljše od polnega delovnega časa, nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: nadomestila čistega osebnega dohodka med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, druga nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, nadomestila čistega osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev, čisti osebni dohodek iz dobička, neto prejemki delavca za neposredno rabo iz sredstev delodajalca, od tega: za solidarno pomoč, za odpravnino, za jubilejne nagrade, za regres za letni dopust, drugo; c) podatki o delih na delovnem mestu, katera je delavec opravljal in za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi podobnega zavarovančevega statusa, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca strank podjetja oziroma naročnikov servisnih popravil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke podjetja oziroma naročniki servisnih popravil
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime stranke oz. naročnika servisnega popravila, naslov stranke oz. naročnika servisnega popravila, telefonska številka stranke oz. naročnika servisnega popravila, podatki, ki se nanašajo na naročeno in opravljeno storitev.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam