Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ULIPRO SKLEPANJE ZAVAROVANJ D.O.O.
Sedež ali naslov: LATKOVA VAS 094
Poštna številka: 3312
Kraj: PREBOLD
Matična številka: 2160978000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zavarovancih, ki so sklenili premoženjsko zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki premoženja- mepremičnin in premičnin; pravne in fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka ponudbe/police, identifikacijska številka zavarovalca, plačnika, priimek in ime ter naslov, emšo, rojstni podatki, bančni račun in način plačila in zapadlost premije, spol, davčna številka, telefon, začetek in potek zavarovanja, obnovitev zavarovanja, zavarovalna vsota, premijska stopnja, predmet in opis predmeta zavarovanja, višina letne premije, število obrokov, doplačila in popusti. Za pravne osebe: firma in sedež podjetja, davčna, matična številka in podatki o transkacijskem računu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (dostop do zbirke v elektronski obliki centralnega informacijskega sistema), pogodbeni pooblaščenci za sklepanje zavarovanj (s.p.).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 25.9.2006 izdal dir. Ulipro-ja d.o.o, Mateja Gorič.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o zavarovalcih, ki so sklenili zavarovanje motornih vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki motornih vozil-obvezna registracija vozil v javnem prometu in lastniki motornih vozil, ki želijo dodati k osnovnemu zavarovanju še kasko v vseh oblikah, pravno zaščito, nezgodno zavarovanje voznika in potnikov, avtomobilsko asistenco.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka ponudbe/police, identifikacijska številka zavarovalca, plačnika, zavarovanca, priimek in ime ter naslov, emšo, rojstni podatki, bančni račun in način plačila, spol, davčna številka, telefon-ni nujen podatek, pričetek in zapadlost zavarovanja, zavarovalna vsota, premijski razred, podatki o vozilu za katerega je sklenjeno zavarovanje in zavarovalno kritje, doplačila in popusti. Za pravne osebe; naziv in sedež firme
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (dostop do zbirke v elektronski obliki centralnega informacijskega sistema), pogodbeni pooblaščenci za sklepanje zavarovanj (s.p.).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 25.9.2006 izdal dir. Ulipr-ja d.o.o, Mateja Gorič.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o zavarovalcih, ki so sklenili življenjska zavarovanja in kombinirana življenjska zavarovanja z nezgodo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so sklenile življenjsko zavarovanje za primer smrti ali doživetja z/brez nezgode.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zavarovalec, če ni isti kot zavarovanec; ime in priimek, naziv, davčna št., stalno ali začasno bivališče, telefon, indeksacija, valuta, zdravniški pregled, pristopna starost, trajanje zavarovanja, začetek in potek zavarovanja, dinamika plačevanja, zavarovalna vsota.Dodatno nezgodno zavarovanje (smrt, trajna invalidnost, bolnišnični dnevi, dnevno nadomestilo), pogoji in način plačila, razdelitev premije življenjskega zavarovanja v vzajemne sklade, če gre za takšno obliko zavarovanj, upravičenec za doživetje, smrt in ostali zavarovalni primeri, vprašanja o zdravstvenem stanju zavarovancev, vrsta in številka oseb.dokumenta in datum izdaje ter podatki o organizacijski enoti in zastopniku.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (dostop do zbirke v elektronski obliki centralnega informacijskega sistema), pogodbeni pooblaščenci za sklepanje zavarovanj (s.p.).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 25.9.2006 izdal dir. Ulipro-ja d.o.o, Mateja Gorič.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam