Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ROŽLE D.O.O. HORJUL
Sedež ali naslov: MALA ULICA 16
Poštna številka: 1354
Kraj: HORJUL
Matična številka: 5423937000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci v trgovini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek dogajanja pred blagajniškim pultom, ki pa ga je možno pogledati naknadno na videorekorderju, če sumimo oziroma, če je prišlo do incidenčnega dogodka. Monitoringa v živo ni.
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja Rožle d.o.o. Horjul
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se hranijo v omari v poslovnih prostorih Rožle d.o.o. Horjul. Posamezni posnetek se hrani 7 dni, nakar se na isto kaseto presname nov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki plačajo blago, kupljeno v trgovini, na naš transakcijski račun in jim zato izdelamo veliki račun.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatke o imenu, priimku in naslovu kupca zahteva predpis o izdaji velikega računa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov bivališča
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja Rožle d.o.o. Horjul, ki je edini zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so vnešeni v lokalni računalniški bazi SAOP, do katere ima dostop preko gesla direktor podjetja Rožle d.o.o. Horjul. Tiskani izvodi računov so vloženi v fasciklu Veliki izdani računi, ki je shranjen v omari v poslovnih prostorih firme.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izplačil fizičnim osebam (najemnina)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, davčna številka, osebni račun pri banki
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja ROŽLE d.o.o. HORJUL, Računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, DURS Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v omari v poslovnih prostorih ROŽLE d.o.o. HORJUL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam