Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MONIKA TOPOLOVEC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): C.V ROGOZO 5, MIKLAVŽ
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON MONIKA TOPOLOVEC S.P.
Sedež ali naslov: CESTA V ROGOZO 005
Poštna številka: 2204
Kraj: MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Matična številka: 5315206000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZSTAVITVE RAČUNOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka, ki se vodi ročno, se hrani v omari, v zaklenjenem prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov s podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.1.2006 izdalo podjetje Monika Topolovec s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povzeti iz evidenc SURS, naročilnic oz. pogodb s poslovnimi partnerji. Z uradnimi evidencami in javnimi knjigami se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam