Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: G.T.T.G. D.O.O.
Sedež ali naslov: MELJSKA CESTA 36, 2000 MARIBOR
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5450462000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. Zakona o evidencah na področju dela,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za dobo treh let oziroma 10 let do izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in primek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, konfekcijska številka, strokovno usposabljenost, številka transkakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovnije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Pristojna sodišča v RSL, Davčni uradi v RSL
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2006 izdal direktor druža
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik je pravna oseba: G.T.T.g., d.o.o., Meljska cesta 36, 2000 Maribor, matična številka: 5450462000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam