Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIN D.O.O.
Sedež ali naslov: Verovškova ulica 64
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1868772000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pristopne kontrole

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki uporabljajo prehode pod nadzorom kontrole pristopa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor vstopov in iztopov skozi prehode pod nadzorom kontrole pristopa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, podjetje oz.služba, številka kartice, datum in ura, opravilo (vhod/izhod) in lokacija oziroma objekt.
 • Uporabniki zbirke: Upravnik, varnostno receptorska služba, pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Vsi podatki, shranjeni na računalniku, so zaščiteni z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v PCLV, zunanji sodelavci, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja in zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek, datum in čas vstopa in izstopa.
 • Uporabniki zbirke: Varnostno receptorska služba, upravnik in tehnično osebje, ki je zadolženo za vzdrževanje videonadzornega sistema po posebni pogodbi, pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Vsi podatki, shranjeni na računalniku, so zaščiteni z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pogodb o poslovnem sodelovanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Se ne nanašajo na posameznike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv in naslov firm, pogodbenih strank ter imena njihovih zastopnikov, predmet pogodbe, višina pogodbenih obveznosti, terminsko izvajanje pogodbe, krajevne pristojnosti, izvajanja pogodbe, odgovornost za neizvajanje določil pogodbe, davčna številka, matićna številka.
 • Uporabniki zbirke: Upravnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Vsi podatki, shranjeni na računalniku, so zaščiteni z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi lnjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca obiskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, čas prihoda in odhoda, namen prihoda oziroma obiskana oseba.
 • Uporabniki zbirke: Upravnik, varnostno receptorska služba, pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, so izven delovnega časa varovani z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam