Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FADING-CHEM BERBEROVIĆ-CO. D.N.O
Sedež ali naslov: KARDLJEVA CESTA 57
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5871611000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZSTAVITVE RAČUNOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, DRŽAVLJANSTVO
 • Uporabniki zbirke: DURS, SODIŠČA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podtakov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka, ki se vodi ročno, se hrani v omari, v zaklenjenm prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 01.01.2006 izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povzeti iz evidenc Statističnega urada Republike Slovenije, drugače pa se ne povezujeo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam