Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JADROAGENT International d.o.o. Koper
Sedež ali naslov: Pristaniška 45,
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5769833000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PRISOTNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci JADROAGENTA International d.o.o. Koper
 • Namen obdelave osebnih podatkov: EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH. UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, DATUM ZAPOSLITVE, REGISTRACIJA PRIHODOV IN ODHODOV NA DELO, ZADRŽANOS Z DELA
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci JADROAGENTA International d.o.o. Koper
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, PODATKI SE VODENI RAČUNALNIŠKO IN SO DOSTOPNI Z GESLOM. POSTOPKI IN UKREPI SO DOLOČENI V pRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca stroškov dela - obračun in izplačilo plač

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu, opravljenih službenih potovanj, izrabe dopustov....
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščen delavec družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, banke kjer imajo zaposleni odprte TRR.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, postopki in ukrepi so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. PERSONALNE MAPE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposelni v podjetju JADROAGENT International d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: prijava ZZZS, evidenca prisotnosti, obračun osebnih podatkov, pogodba o zaposlitvi, prijava podatkov državnim ustanovam
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, stalno oz. začasno prebivališče, matična, davčna št., državljanstvo, zakonski stan, družinski člani, izobrazba, pogodba o zaposlitvi, podatki o TRR
 • Uporabniki zbirke: pooblaščen delavec družbe, ZZZS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, DURS,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, postopki in ukrepi so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam