Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): PETER KLADOŠEK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): RIBIŠKA ULICA 2, 2000 MARIBOR
Naziv ali firma: PK PREVOZNIŠTVO
Sedež ali naslov: RIBIŠKA ULICA 2
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 3086879000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZSTAVITVE RAČUNOV, SESTAVO DAVČNIH NAPOVEDI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, TRR, REGISTRSKA ŠTEVILKA ZAVAROVANJA, DRŽAVLJANSTVO
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIS, SODIŠČA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO; ZBIRKA, KI SE VODI ROČNO, SE HRANI V OMARI, V ZAKLENJENEM PROSTORU. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOEČNI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE 01. 01. 2006 IZDALO PODJETJE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SO POVZETI IZ EVIDENC STATIČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE, DRUGAČE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam