Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Partizanska cesta 20
Naziv ali firma: Rozman Boris, izvršitelj
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 9250
Kraj: Gornja Radgona
Matična številka: 1503600
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog zbirke podatkov o izvršbah in zavarovanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upniki, dolžniki, sodišča
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba oprave dejanj izvršbe in zavarovanja in vročanje sodnih pisem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime dolžnika, stalno ali začasno prebivališče, višina terjatve, upnik, davčna številka, stalno prebivališče, TRR, višina terjatve, naziv sodišča, ki je izdal sklep o izvršbi in zavarovanju
 • Uporabniki zbirke: Izvršitelj in administrativni kader zaposlenih pri izvršitelju, drugi, kot so MP, Zbornica izvršiteljev Slovenije, pristojni inšpektorji, ter drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko, ter računalniška oprema, ki službi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa zavarovani. Zbirka, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko, izpisi podatkov iz računalniške zbirke, ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognevarne blagajne.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Katalog se vodi v registru katalogov zbirk podatkov, ki jih vodijo upravljalci v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in podzakonskimi akti, ki se nanašajo na metodologijo vodenja reegistra zbirk osebnih podatkov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam