Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): zlatko škrban
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ferkova ulica 18
Naziv ali firma: montaža škrban
Sedež ali naslov: pušnikova ulica 1
Poštna številka: 2000
Kraj: maribor
Matična številka: 1631691000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI PRI S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, D.Š., DELOVNA DOBA, DELOVNO MESTO, POKLIC, BRUTO PLAČA, KRAJ ROJSTVA
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKI PROGRAM JE VAROVAN Z GESLOM IN UPORABNIŠKIM IMENOM, OMARA V KATERI SO DELOVNE KNJIGE JE ZAKLENJENA
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam