Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Sedež ali naslov: Jamova c. 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5051649000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): zAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI, ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH, PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI, OSEBE ZAVAROVANE PO ZAPOSLENIH, OTROCI ZAPOSLENIH
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): SKLADNO Z VELJAVNIMI PREDPISI. ZA PODATKE KJER NI DOLOČENO PA 5 LET PO PRENEHANJU DELOVNEGA RAZMERJA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČL. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, DEKLIŠKI PRIIMEK, KRAJ IN DATUM ROJSTVA, NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, EMŠO, DAVČNA ŠT. POKLIC, IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, ZAVAROVALNA IN DELOVNA DOBA, STATUS INVALIDNE OSEBE, STATUS UPOKOJENCA, DRŽAVLJANSTVO, ŠT. RAČUNA, ŠT. OTROK DO 15 LETA, PODATKI O ZAVAROVANIH OSEBAH PO ZAPOSLENEMU,
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, DURS, AJPES, KAPITALSKA DRUŽBA (ZVPSJU), ZAVOD ZA SOCIALNO DELO, (DRUGI, ČE ZA TO OBSTAJA ZAKONSKA PODLAGA)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE VODIJO V LOČENIH RAČUNALNIŠKIH PROGRAMIH. DO PODATKOV IMAJO DOSTOP LE POOBLAŠČENE OSEBE (ŠIFRE ZA DOSTOP IN LOČENI ZAKLENJENI PROSTORI, KJER SE NAHAJAJO RAČUNALNIKI) . PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJAJO PERSONALNE MAPE SO ZAKLENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): URADNE EVIDENCE ZPIZ, ZZZS, OSTALO?
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam