Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PIONEER SEMENA HOLDING GMBH PARNDORF PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota
Sedež ali naslov: MARKIŠAVSKA ULICA 010
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 2155354000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo in za uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, številka bančnega računa zaposlenega delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, zaposleni delavci Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, ki so odgovorni in izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS, pogodbeno vezana družba za računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija se nahajajo na naslovu Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, Markišavska ulica 10, 9000 Murska Sobota. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebenih podatkov, ki se vodo ročno pa se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Zbirka podatkov o pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum, kraj občina in država rojstva, državljanstvo, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, čas dela, datum sklenitve pogodbenega razmerja, datum prekinitve pogodbenega razmerja, razlog prenehanja pogodbenega razmerja, številka bančnega računa pogodbenega sodelavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, zaposleni delavci Pioneer Semena Holding GmbH Parnodrf, ki so odgovorni in izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbrika osebnih podatkov ter ostala dokumentacija se nahajajo na naslovu Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, Markišavska ulica 10, 9000 Murska Sobota. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Zbirka podatkov o pridelovalcih in kupcih kmetijskih proizvodov - fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pridelovalci in kupci kmetijskih proizvodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje marketinških raziskav in marketinga, izvajanje predavanj in svetovanj, pošiljanje strokovnega reklamnega gradiva, za potrebe postopkov odločanja in izvajanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, faks številka, številka mobilnega telefona, elektronski naslov, podatki o kmetijskih zemljiščih, podatki o nakupni funkciji: vrsta proizvoda in količina.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, pogodbeni sodelavci v skladu z določili iz pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija se nahajajo na naslovu Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, Markišavska ulica 10, 9000 Murska Sobota. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Zbirka podatkov o vzdrževanih družinskih članih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravice posameznega zaposlenega na katerega se vzdrževani družinski člani in pripadajoči osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, sorodstvo z zaspolenim.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Pioneer Semena Holding GmbH Parnforf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pogodbeno vezana družba za računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo le zaposleni delavci Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, Markišavska ulica 10, 9000 Murska Sobota. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov so zaklenjeni izven delovnega časa, prav tako pa so zaklenjeni, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o odgovornih in konaktnih osebah poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejanosti, izvajanje predavanj in svetovanj, pošiljanje strokovnega reklamnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv pravne osebe, ime in priimek ter funkcija kontaktne/odgovorne osebe pravne osebe, sedež pravne osebe, telefonska številka, faks številka, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, pogodbeni sodelavci v skladu z določili iz podbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija se nahajajo na naslovu Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, Markišavska ulica 10, 9000 Murska Sobota. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi obdelavi osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam