Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MUSTAF FETINCI
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): POLIČKI VRH 30, 2221 JARENINA
Naziv ali firma: MUSTAF FETINCI S.P. - ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE OBJEKTOV
Sedež ali naslov: POLIČKI VRH 030
Poštna številka: 2221
Kraj: PESNICA
Matična številka: 5576147000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZSTAVITVE RAČUNOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, TRR
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka, ki se vodi ročno, se hrani v omari, v zaklenjenem prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.1.2006 izdalo podjetje Mustaf Fetinci s.p..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povzeti iz evidenc Statističnega urada RS, naročilnic oz.pogodb s poslovnimi partnerji. Z uradnimi evidencami in javnimi knjigami se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam