Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CONSTRUCTA INŽENIRING D.O.O.
Sedež ali naslov: VRUNČEVA 7
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5295688000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci v Constructa inženiring, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, EMŠO, davčna številka, davčni urad, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče; - zaposlitev - znesek po pogodbi - številka osebnega računa, banka
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljalca - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v zaklenjeni omari v pisarni – v poslovnih prostorih na sedežu podjetja. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni. Dostop do podatkov pa imajo le pooblaščene osebe. Nekaj podatkov je v računovodskem servisu, kjer so hranjeni v registratorju v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen zakona o evidencah na področju dela (Ur. L. SFRJ, št. 17/90)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Constructa inženiring d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene in za uveljavlanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.¸
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, za poslitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, -podatki o plačah v bruto in neto zneskih, prejemnik po avtorskih in podnajmenih pogodbah, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavi upravljalca -Zavod za zdravstveno zavarovanje RS -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS -Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v zaklenjeni omari v pisarni - v poslovnih prostorih na sedežu podjetja. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni. dostop do podatkov pa imajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o študentih na študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo študentsko delo v Constructa inženiring d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje študentskega dela, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene in za uveljavlanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, obična in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; veljavna napotnica študentskega servisa
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci upravljalca -Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v zaklenjeni omari v pisarni -v poslovnih prostorih na sedežu podjetja. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni. Dostop do pooblaščenih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam