Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER AJDOVŠČINA-VIPAVA
Sedež ali naslov: GRADIŠKA CESTA 7
Poštna številka: 5271
Kraj: VIPAVA
Matična številka: 2210665000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o uporabnikih storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitve VDC.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda in za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz – identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika oz. skrbnika, rojstni podatki, spol, enotna matična številka, davčna številka, številka tekočega oz. drugega računa, podatki o državljanstvu, podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, podatki o prebivališču, podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja,podatki o zakonitem zastopniku, podatki o socialnih stiskah in težavah posameznika, družine, podatki o invalidnosti, podatki o zdravstvenem stanju, podatki o prisotnosti, podatki o opravljenem delu, aktivnostih, zaposlitvah, podatki o nagradah in drugih odhodkih in prejemkih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC Ajdovščina-Vipava, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni vodje enote VDC, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam