Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PERFTECH, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN UVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJ, D.O.O., BLED
Sedež ali naslov: POT NA LISICE 004
Poštna številka: 4260
Kraj: BLED
Matična številka: 5286034000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o osebah, ki so v kakršnem koli razmerju z družbo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so v kakršnemkoli razmerju z družbo Namen obdelave osebnih podatkov: Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so v kakršnemkoli razmerju z družbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Možnost poslovanja in komuniciranja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Osebni podatki: priimek in ime nosilca pogodbe, datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, kraj in občina dela, vrsta šole, potrdilo v vpisu za tekoče šolsko leto, zdravniški pregled - ocena zmožnosti - datum pregleda, banka - naziv banke - šifra banke - št. tek. računa in hran. knjiž; podatki oseb, ki zastopajo družinske člane, kateri imajo z družbo sklenjene pogodbe: priimek in ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika; podatki o družinskih članih zaposlenih delavcev in delavcev, katerim je prenehalo delovno razmerje; družinski člani - otroci - priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov prebivališča, rojstni list, potrdilo o šolanju nad 18 let starosti, družinski člani - zakonec, priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov, kopija poročnega lista, izjava, da delavec nima sredstev za preživljanje, potrdilo o stalnem prebivališču - izda upravni organ.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Perftech d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so v informacijskem sistemu Perftech.Largo in so varovani z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam