Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Sedež ali naslov: Steklarska 1
Poštna številka: 3250
Kraj: Rogaška Slatina
Matična številka: 5087996000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01); 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek izobraževanja dijakov, drugih udeležencev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in pridobljeno izobrazbo
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje ročno pom. ravnatelja, ki je pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je povezana z evidenco št. 3., ki je njen sestavni del)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01); 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki dajo soglasje za obdelavo podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje telesnega razvoja dijaka
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve do preklica soglasja oziroma konca izobraževanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljeno izobrazbo dijaka ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vpisanih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01); 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje izobraževalnega procesa
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in predhodno izobrazbo dijaka
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujejo učitelji, ki dijaka poučujejo (kot pooblaščene osebe) vsak za svoj predmet; Redovalnice varujejo učitelji, ki jo trenutno uporabljajo za namen izvedbe pouka v skladu z urnikom in v tem času za njih tudi odgovarjajo. Po koncu pouka jih shranijo v zaklenjene omare v zbornici, ključ je dostopen le njim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz iztega sklopa evidenc o dijakih)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01); 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, odrasli udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljeno izobrazbo kandidata
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko (ali ročno) učitelj- razrednik, ki je pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. Pri ročni obdelavi velja enak postopek kot pri evidenci št. 2.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je sestavni del evidence št. 4.)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01); 79. člena Zakona o poklicnem in strok
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljeno izobrazbo kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu,

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01); 79. člena Zakona o poklicnem in strokov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, in drugi udeleženci, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje splošne mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljeno izobrazbo kandidata ter podatke o izvedbi splošne mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita, poteku izpitov in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh dijakov pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, RIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno; pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom, za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezana (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izpitih kandidatov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) 42. člena Za
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: prijavo k izpitu, zapisnike o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek dijaka ter njegov spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo, ter podatke o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo ter družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic;
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01); 79. člena Zakona o poklicnem in strok
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o starših mladoletnih dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši oziroma skrbniki dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje staršev o poteku izobraževanja dijakov
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma zaključka izobraževanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na katerem so dosegljivi
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja odraslih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževalnega dela
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, telefonsko številko, pridobljeno izobrazbo kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja odraslih, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člena Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01); 79. člena Zakona o poklicnem in strokovne
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževalnega dela
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, telefonsko številko, pridobljeno izobrazbo kandidata, podatki o napredovanju, podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih po
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju, pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov, nosilcev javnih pooblastil povezane z uresničevanjem sistema plač in ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, EMŠO, davčna številka,kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovni naziv, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, polni ali krajši delovni čas, ali je invalid, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja. Za predavatelje višje šole pa tudi vlogo za imenovanje v naziv predavatelj, sklep strokovnega sveta oz. sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelj in dobo imenovanja.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika na katere se nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa št. 15)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 22.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju, pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov, nosilcev javnih pooblastil povezane z uresničevanjem sistema plač in ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, EMŠO, davčna številka,kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovni naziv, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, polni ali krajši delovni čas, ali je invalid, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja. Za predavatelje višje šole pa tudi vlogo za imenovanje v naziv predavatelj, sklep strokovnega sveta oz. sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelj in dobo imenovanja. Delavčev delovni čas in njegova izraba, tedenska učna obveznost, opravljene delovne ure po mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti, ure dela daljšega od polnega delovnega časa, podatke o delovni in zavarovalni dobi, soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatke o določitvi plače, o bruto plači,izplačani plači, o izplačanih prejemkih po namenih, o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja in število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika na katere se nanašajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje pooblaščena oseba. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa št.14)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o uporabnikih knjižnice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 15.čl. Zakona o knjižničarstvu (UL RS 87/2001)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študentje, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, MŠŠ, v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče, letnik vpisa v program
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, pooblaščeni delavci šole, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (Ur. l. RS, 73/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo - ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev oseb, ki so si predhodno izobrazbo pridobili v tujini
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, spol, državljanstvo, podatke o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, podatke o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje, osebno ime osebe, pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je/ni povezave (evidenca je povezana z evidenco prijavljenih za vpis v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis v dijaški dom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. .RS, št. 12/96 in 59/01) – 42. člen in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 86/04- ZVSI) – 79 člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati ( dijaki) za vpis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dijaškega doma in pristojnega Ministrstva. Za potrebe statističnih analiz – identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva , prebivališče
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zavoda – vodja dijaškega doma in vzgojitelji • pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v vzgojiteljski sobi, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca vpisanih dijakov po vzgojnih skupinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96 in 59/01) – 42. člen in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 12/96, 44/00 in 86/04-ZVSI) – 79 člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dijaškega doma in pristojnega ministrstva. Za potrebe statističnih analiz –identitete dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek učenca, dijaka oziroma študenta • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • prebivališče
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci dijaškega doma • pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari odgovornih oseb(vzgojitelji), kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Osebni list dijaka v dijaškem domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96 in 59/01) – 42. člen in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 86/04-ZVSI) – 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani učenci, dijaki oziroma študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dijaškega doma in pristojnega ministrstva. Za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime dijaka, datum, kraj in državo rojstva, šola, program, letnik, vzgojna skupina, interesne dejavnosti, pohvale, nagrade, priznanja, datum sprejema in datum izstopa iz doma.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci dijaškega doma (vzgojitelji)• pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih(ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz drugih evidenc iz istega sklopa ročno ali z ustreznimi elektronskimi orodji. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je sestavni del evidence št. 4. V njej so povzeti podatki iz drugih evidenc iz tega sklopa
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Matična knjiga (evidenca dijakov in študentov višjih šol v dijaškem domu)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, študenti višjih šol
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek izobraževanja dijakov in študentov višjih šol
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam dijakov in študentov višjih šol, ki so se vpisali in bivali v domu, in sicer: osebno ime, datum rojstva ter datum sprejema in izstopa iz doma
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz ostalih evidenc. Izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca vpisanih dijakov v dijaški dom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/0404 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolske
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in vajenci, vpisani v dom (dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, naslov stalnega prebivališča, telefon, podatki o šolanju v prihodnjem šolskem letu (ime šole, sedež šole, izobraževalni program,letnik), podatki o starših (Ime in priimek, naslov, telefon)
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz tega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca plačil staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96 in 59/01) - 42. člen in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 86/04-ZVSI) - 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši otrok, vpisani v dijaški dom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mesečnih plačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se izbrišejo po izpolnitvi namena zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: višina plačil staršev - mesečna plačila staršev.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zavoda: ravnatelj, računovodski delavec, vzgojitelji, svetovalni delavec, - pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 6. 4. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam