Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INSTA D.O.O.
Sedež ali naslov: Koprska 94
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5592666000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidence podatkov o nepremičninah v upravljanju družbe, o naročnikih storitev upavljanja nepremičnin ter o najemnikih oz. uporabnikih nepremičnin naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in/ali fizične osebe - lastniki ali uporabniki etažnih enot v stavbah, ki so v upravljanju družbe. Fizične osebe: osebe, ki so oz. so bile lastniki oz. solastniki objektov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Naziv podatka: a) Kategorija
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naziv družbe, naslov, EMŠO, davčna številka, matična številka, kraj rojstva,
 • Uporabniki zbirke: Policija, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki hranjeni elektronsko
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam