Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: O. K. CONSULTING D.O.O.
Sedež ali naslov: Celovška cesta 291
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1363085000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Baza iskalcev zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika - sami se vpisujejo v našo bazo preko naše spletne strani
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kadrovanje
 • Rok hrambe (neobvezno): do preklica/vsak, ki se vpiše, določi datum, do katerega ga imamo v bazi iskalcev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefon, datum in kraj rojstva, poklic, strokovna usposobljenost, znanje tujih jezikov, želeno delovno mesto, obstoječe delovno mesto oz status glede trenutne zaposlitve
 • Uporabniki zbirke: Podatke se posreduje le naročniku, v primeru, da kandidat ustreza pogojem za zaposlitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav zbirke osebnih podatkov z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročnikov - poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, naročniško razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naši kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje odnosov z naročniki
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime pravne osebe, naslov, davčna številka, transakcijski račun, ime in priimek kontaktne osebe, telefon, e-naslov, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava je le z javno zbirko transakcijskih računov pravnih oseb, ter nazivom in naslovom pravne osebe.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, honorarni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi in izplačila avtorskih honorarjev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, izobrazba, strokovna usposobljenost, zdravstveno stanje (samo za zaposlene)
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ Slovenije, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se jih vodi ročno, se hrani v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav zbirke osebnih podatkov z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Ožji izbor kandidatov za prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev kandidatov, iskalcev zaposlitve
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kadrovanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, poklic, strokovna usposobljenost, znanje tujih jezikov, datum in kraj rojstva, državljanstvo, rezultati psihometričnih testiranj
 • Uporabniki zbirke: Podatke se posreduje le naročniku, v primeru, da kandidat ustreza pogojem za zaposlitev. Ob tem se držimo načel Kodeksa poklicne etike psihologov Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se jih vodi ročno, se hrani v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav zbirke osebnih podatkov z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam