Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠD MALI TALENT
Sedež ali naslov: MIGOJNICE 18
Poštna številka: 3302
Kraj: GRIŽE
Matična številka: 1050575000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ČLANIH ŠPORTNEGA DRUŠTVA.

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO NA PODLAGI OSEBNE PRIVOLITVE POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ČLANI ŠPORTNE ŠOLE MALI TALENT.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBVEŠČANJE ČLANOV O DOGODKIH V ŠPORTNI ŠOLI MALI TALENT.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, KRAJ, TELEFONSKA ŠTEVILKA ENEGA OD STARŠEV, VRTEC ALI ŠOLA, KI JO OBISKUJE, STAROST.
 • Uporabniki zbirke: ŠPORTNO DRUŠTVO MALI TALENT
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni. Podatki so računalniško obdelani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ŠTUDENTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani športnega društva, ki pomagajo z delom preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb za pomoč pri izvedbi športnih programov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in Priimek, naslo, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni. Baza podatkov je računalniško vodena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam