Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DE FACTO TRADE TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: PARTIZANSKA CESTA 030
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5880823000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga v zasebnem sektorju - 10.člen 2.točka - ne glede na prejšnji odstavek se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se potrebujejo za izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe 10.let - hrani se v elektronski obliki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitvenih pravic posameznika do seznanitve iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: kupec, naslov, pošta, mesto, kontaktna oseba, telefon, pogoji, davčna številka, stanje.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišča, Davčni uradi, AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podaktov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov se hrani v elektronski obliki v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari; postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.09.2006 izdalo podjetje De facto trade d.o.o. Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam