Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LINEA DIRECTA D.O.O.
Sedež ali naslov: Podvine 36
Poštna številka: 1410
Kraj: ZAGORJE OB SAVI
Matična številka: 2168235000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih in plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): dostop do podatkov samo pooblaščene osebe v podjetju
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, občina, datum, kraj in država rojstva, številka tekočega računa, kraj dela (kraj, občina), poklic delavca, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, šifra dejavnosti, šifra pogodbe (individualna ali kolektina pogodba, avtorska pogodba), ali je delavec zavezanec za DDV ali ne.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki na SQL podatkovni bazi Opis varovanja osebnih podatkov je omenjen v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podtakov 02-2006, ki je na voljo v elektronski in integralni obliki na naslovu podjetja: Studio Moderna d.o.o., Litostrojska 52, 1000 Ljubljana, pri odgovorni osebi za varovanje osebnih podatkov. Notranji pravni akti, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov (na voljo pri odgovorni osebi za varovanje osebnih podatkov): - Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov 02-2006 - Navodila za ravnanje z informacijami 02-2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov - fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno): ustna in pisna privolitev podsameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci storitev in izdelkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe: vzorčenja, anketiranje, statistične obdelave podatkov, ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudb, segmentacije, raziskave trga, obveščanje o ponudbah, novostih in ugodnostih, pošiljanje drugega reklamnega gradiva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, strokovna izobrazba, zaposlitev, elektronski naslov, telefonska številka, GSM, informacije o prihodku, EMŠO, številka osebne izkaznice, davčna številka, zakonski status, število vzdrževanih članov, zaposlitev (delodajalec, kraj, nedoločen/določen čas), stopnja izobrazbe, delovna doba, delovno mesto, dohodek, obremenitev plače, dohodek zakonskega partnerja, ostali dohodki, stanovanjski status, številka tekočega računa in ime banke
 • Uporabniki zbirke: Na podalgi pisnega soglasja posameznika se podatki posredujejo pravnim subjektom s katerimi ima Linea Directa podpisan poslovni dogovor o sodelovanju (npr.: Studio Moderna, Studio Moderna -Storitve, idr...)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki na SQL podatkovni bazi Opis varovanja osebnih podatkov je omenjen v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podtakov 02-2006, ki je na voljo v elektronski in integralni obliki na naslovu podjetja: Studio Moderna d.o.o., Litostrojska 52, 1000 Ljubljana, pri odgovorni osebi za varovanje osebnih podatkov. Notranji pravni akti, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov (na voljo pri odgovorni osebi za varovanje osebnih podatkov): - Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov 02-2006 - Navodila za ravnanje z informacijami 02-2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo zuradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov - pravne osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje, za potrebe raziskav trga, anketiranje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka podjetja, davčna številka podjetja, naziv podjetja, naslov, telefonska številka, fax, e-mail, internet naslov, ime in priimek kontaktne osebe, funkcija kontaktne osebe, telefonska številka, e-mail, GSM kontaktne osebe
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki na SQL podatkovni bazi Opis varovanja osebnih podatkov je omenjen v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podtakov 02-2006, ki je na voljo v elektronski in integralni obliki na naslovu podjetja: Studio Moderna d.o.o., Litostrojska 52, 1000 Ljubljana, pri odgovorni osebi za varovanje osebnih podatkov. Notranji pravni akti, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov (na voljo pri odgovorni osebi za varovanje osebnih podatkov): - Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov 02-2006 - Navodila za ravnanje z informacijami 02-2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. CentrSource

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - kupci podjetija, sodelujoči v nagradnih igrah, sodelujoči v anketah Pravne osebe - oglaševalci, objavljeni na spletnih straneh
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje marketinških akcij (neposredno trženje), sodelovanje v nagradnih igrah in obveznosti povezanih s tem, oglaševanje, posredovanje podatkov drugim pravnim subjektom (ob predhodnem soglasju posameznika)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika v skladu z ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, strokovna izobrazba, zaposlitev, datum rojstva, kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka, GSM), davčna številka, interesne dejavnosti, dejavnosti vezane na preživljanje prostega časa, stanovanjski status, status anketiranca vezan na: uporabo komunikacijske in informacijske tehnologije ter posedovanje sredstev; zavarovanje; intenco nakupa avtomobila Ime podjetja, naslov, web naslov, matična številka podjetja, davčna številka podjetja, kontaktni podatki podjetja in zaposlenih v podjetju (telefon, GSM, fax, e-mail)
 • Uporabniki zbirke: Podatki se posredujejo neomejenemu krogu uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni poatki se varujejo v skladu s Švicarsko zakonodajo, kjer se hranijo, v skladu s slovensko zakonodajo( ZVOP-1) in v skladu s pravili o varovanju osebnih podatkov. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki je na voljo na sedežu podjetja CentrSource.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Linea Directa, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Matična številka: 2168235
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam