Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LETALIŠKA CESTA 033
Naziv ali firma: FAM D.O.O. PODJETJE ZA POSLOVNE STORITVE
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5592089000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osatov krog zvestobe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve podatkovne zbirke predstavljajo izpolnjene podpisane pristopne izjave posameznikov, ki jih pridobimo z izpolnitvijo tiskanega obrazca na prodajnih mestih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so izpolnili in podpisali pristopno izjavo, da želijo postati član kroga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatke se uporablja za promocijske namene, vodenje evidence o nakupih in za obveščanje o novostih poslovanja in ponudbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler posameznik ne prekliče soglasja o obdelavi ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov, letnica rojstva, spol
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Dostopa do računalnika nepooblaščene osebe nimajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: FAM d.o.o.,Letališka cesta 33, Ljubljana Matična številka:5592089
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam