Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Stegne 21
Naziv ali firma: Detektivska zbornica Republike Slovenije
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 0
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico opravljati detektivsko dejavnost pod nazivom "detektiv"

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Detektivi iz države, ki je članica EU in so v matični državi pridobili pravico do opravljanja detektivske dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, rojstni podatki, državljanstvo, stalno oz. začasno prebivališče, izobrazba, poklic, zaposlitev, številka licence in izkaznice detektiva ter podatke o organu matične države, ki je izdal licenco in izkaznico detektiva.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca detektivov, državljanov Republike Slovenije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Detektivi z območja Republike Slovenije, združeni v Detektivski zbornici Republike Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, rojstni podatki, državljanstvo, stalno oz. začasno prebivališče, izobrazba, poklic, zaposlitev, datum opravljenega detektivskega izpita, datum in številka izdane licence, datum in številka izdane izkaznice, datum odvzema licence, datum odvzema izkaznice.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca tujih detektivov, ki imajo v RS pravico opravljati detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom iz svoje matične države

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Detektivi iz države, ki je članica EU in so v matični državi pridobili pravico do opravljanja detektivske dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, rojstni podatki, državljanstvo, stalno oz. začasno prebivališče, izobrazba, poklic, zaposlitev, številka licence in izkaznice detektiva ter podatke o organu matične države, ki je izdal licenco in izkaznico detektiva.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam