Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Ernst & Young Svetovanje d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska 111
Poštna številka: 1001
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1305557000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih -HRIS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja statističnih in drugih namenov, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, vrsta pogodbe o zaposlitvi (določen čas, nedoločen čas s poskusnim delom, nedoločen čas, za skrajšan čas), delovni čas, plača, ocenjevanje delovne uspešnosti, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, podatki o dodeljenem dopustu, podatki o otrocih in vzdrževanih družinskih članih, podatki o prostovoljnih zavarovanjih (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, prostovoljno nezgodno zavarovanje), podatki o bonitetah, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in načela ki veljajo za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Priročniku za zaposlene, ki ga je dne 30.7.2006 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam