Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Linhartov trg 1
Naziv ali firma: Muzeji Radovljiške občine
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4240
Kraj: Radovljica
Matična številka: 0
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov uporabnikov muzejskega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika po 3.čl.Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.1.RS 59/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Proučevalci gradiva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistična poročila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime,naslov bivališča,naziv,izobrazba,mesto zaposlitve oziroma šola.
 • Uporabniki zbirke: Delavci v upravni pisarni Muzejev radovljiške občine.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Varovanje prostorov in računalniške opreme je določeno s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (sprejet 10.2.2003).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o vabljenih na otvoritve in prireditve

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna privolitev posameznika po 3. čl.Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vabljeni na otvoritve razstav in druge prireditve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe obveščanja javnosti o otvoritvah,prireditvah
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrsta podatka: Ime in priimek,naslov
 • Uporabniki zbirke: Muzeji radovljiške občine
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe;varovanje prostorov in računalniške opreme je podrobneje določeno v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (sprejet 10.2.2003)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave z drugimi zbirkami osebnih podatkov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o plačah zaposlenih in plačilih po avtorskih pogodbah in drugih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.1.SFRJ 17/90)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni po pogodbi o zaposlitvi in po posebni pogodbi o zaposlitvi,podjemni pogodbi in avtorji po avtorski pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kadrovske in računovodske evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime,EMŠO,davčna št.,davčna občina,koeficient za izračun plače,tarifni razred,delovna doba,vzdrževani družinski člani,številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,Davčna uprava RS,drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Varovanje prostorov in računalniške opreme je določeno s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (sprejet 10.2.2003).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ 17/90)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni po pogodbi o zaposlitvi za določen in nedoločen čas,zaposleni o posebni pogodbi o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kadrovske evidence
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek,ime,EMŠO,spol,davčna št.,kraj in država rojstva,naslov,telefon in faks,poklic,šolska izobrazba,strokovna izobrazba,delovno mesto,izobraževanje,dopust,nastop dela,izstop iz zavoda,delovna doba,družinski člani,podatki o osebni izkaznici,delavski knjižici in zdravstveni izkaznici.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci.Varovanje prostorov in računalniške opreme je določeno s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (sprejet 10.2.2003)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam