Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Podbevškova ulica 31
Naziv ali firma: ROLETARSTVO MEDLE proizvodnja,trgovina in inženiring d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 1404229
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Varstvo osebnih podatkov zaposlenih,

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na osnovi določb 8.9.ali 10 člena ZVOP se v družbi na osnovi pismene privolitve zaposlenih vodijo evidence o osebnih podatkih zaposlenih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zbirke podatkov o varovanju osebnih podatkov se vodijo za zaposlene v družbi Roletarstvo Medle d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo in hranijo za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za prijavo v zavarovanje in za uveljavljanje pravice posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi podatki, ki se nanašajo na zaposlene osebe v družbi se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznikov glede hranjenja osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V zbirkah osebnih podatkov se zbirajo in hranijo naslednji podatki: priimek in ime, EMŠO, rojstni podatki, državljanstvo, šolska izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, delovno mesto, zdravstveno stanje, stopnja invalidnosti, delovno mesto, podatki o družinskih članih, ki so zavarovani po zaposleni osebi, konfekcijska številka
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki podatkov iz zbirke osebnih podatkov so Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v pisarni vodje splošne službe v ognjavari omari zaklenjeno s kodo pristopa, ki je poznana samo njej in direktorju. Prostor je v njeni odsotnosti zaklenjen. Vsi postopki in ukrepi o varovanju osebnih podatkov v družbi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu podatkov, ki ga je sprejelo vodstvo podjetja marca 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne iznašajo iz prostorov podjetja se ne povezujejo z nobenimi uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba za upravljanje in hranjenje osebnih podatkov v družbi je direktor ROBERT MEDLE Šentjernejska cesta 13 8000 NOVO MESTO.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam