Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Triglavska cesta 17
Naziv ali firma: Bohinj vodni park d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4264
Kraj: Bohinjska Bistrica
Matična številka: 1667114
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. katalog zbirke osebnih podatkov - video posnetki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Shranjeni video posnetki so namenjeni dokazovanju poteka nekega dogodka - nesreče in služijo izključno kot dokazno gradivo zavarovalnici ali sodišču v primeru odškodninskih zahtevkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci Vodnega parka, ki so bili udeleženi v nesreči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Shranjeni video posnetki so namenjeni dokazovanju poteka nekega dogodka - nesreče in služijo izključno kot dokazno gradivo zavarovalnici ali dosišču v primeru odškodninske tožbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posneti materiali se hranijo v elektronski obliki 6 do 7 dni, nakar se avtomatsko presnamejo z novimi dogodki. Posebej arhivirani posnetki nesrečnih dogodkov so posebej shranjeni na CD-ju, ki ga hrani poslovni sekretar v zaklenjenem prostoru. Kakršnokol
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V primeru nesreče reševalec iz vode v Dnevnik reševalcev iz vode vpiše priimek, ime in naslov ponesrečenca ter ukrep reševanja, ki ga je izvedel, iz vseh posnetih materialov v času dogodka izbere tiste, ki so za dokazovanje najpomembnejši in jih shrani na poseben CD, na katerem so zabeleženi poleg številke kamere, ki je dogodek posnela, še datum in čas (ura, minuta in sekunda) dogodka.
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja, poslovana sekretarka, reševalci iz vode, Zavarovalnice, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Arhivirani podatki so shranjeni na posebnem CD-ju, ki ga hrani poslovni sekretar v zaklenjenem prostoru v ognjevani zaklenjeni blagajni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne obstoja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Bohinj Vodni park d.o.o., Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica, matična št. 1667114
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam